Mitt namn är Birgitta Friman, innehavare av Kennel Cayafa's som registrerades 1984.
Jag bor i Norrbotten, I byn Jävre,
 2 mil söder om Piteå.
Men är född och uppvuxen i Stockholm.
Vi fick inte ha hund hemma så det blev en katt som jag fick då jag var 10 år.

Som så många i hundvärlden började det med hästar under tonåren.
Som 14 åring gick jag med i Blå Stjärnan som"ungstjärna" det var 1957.
4 år senare blev jag "stor" Stjärna .

År med familj och 3 barn gjorde att det inte fanns så mycket tid för annat.
1974 flyttade vi till Norrbotten som är min makes hemlän.
Med i flytten från Stockholm var vår engelska setter Ponto.
Han var den perfekta hunden för oss då barnen var små,
trevlig sällskapshund för mig och barnen och hyfsad jakthund till husse.
På min fråga om Ponto var bra i skogen poängterade husse att:
" man får den hund man förtjänar " så sant!

1981 kom första griffonen in i familjen. En slät tik vid namn Bäckuddens Candida "Smulan".
1985 kom ytterligare en slät tik. Nybergets Fatima. "Fatima" har blivit stammoder
till mina griffoner.
Hon blev även min första Internationella & Nordiska utställnings Champion,
(Intuch & Norduch).
Jag har byggt min griffonuppfödning främst på hundar från och genom
Gunn-Ell Sehlstedt, kennel Walliant i Härnösand.
Från Gunn-Ell har jag fått många goda råd och bra kunskap.

1983 kom första schipperken in i familjen genom Alzardas Jambosia "Raja", hon blev
Svensk & Norsk Utställningschampion  (Such & Nuch).

1987 importerades 2 st schipperke från England. En hane Radash Jumping "Jack" Flash
och en tik Franhowil Sweet Caroline "Lisa". Det är från dessa båda engelska kennlar jag
har byggt min schipperke uppfödning på.
Det har hitintills blivit 6 importer från dessa engelska kennlar.
********
*CH Radash Jumping Jack Flash
*CH Radash Devil May Care At Hatspar
*CH Franhowil Sweet Caroline
*CH Franhowil Dick Dastardly
*CH Franhowil Megan
*CH WW-98 Franhowil Dotty Dora
**************


Jag har så mycket att tacka
Gunn- Ell Sehlstedt, kennel Walliant, Mrs Rosy Archer, kennel Radash
Mr Frank Howard-Williams, Mr Dave & Margret Short, kennel Franhowil för.

2020
För tillfället har jag 4 griffoner som bor med mig mellan 1 och 8 år
Alla mina hemmavarande griffoner över 1 år är fria från Patella luxation,
och lysta för PRA och Katarakt. Jag föder upp 1- 2 kullar per år.

Jag föder inte upp Schipperke längre, men älskar fortfarande denna ras.
My name is Birgitta Friman (Freeman),
owner of the prefix Cayafa's since 1984.
I live in northern Sweden, in the village Jävre,
20 kilometer south of Piteå.

But born and raised in Stockholm. We did not have a dog at home
so it was a cat that I got when I was 10 years.

Like so many in the dog world, began with horses as a teenager.
I worked with horses until I was 24 years.

Years with family and three children made that there was
not so much time for other activitys

1974 we moved to North of Sweden to my husbands homecounty.
At that time we had an English Setter named Ponto.
He was the perfect dog for us when the children were small,
nice companion for me and the kids and decent gundog to his master.
When I asked about Ponto was good in the woods pointed to his hunting skil
my husband replied, "You get the dog you deserve"! So true!1981, first Griffon came into the family.
A smooth female named Bäckuddens Candida "Smulan".

1985 came another smooth bitch to us, Nyberget Fatima.
"Fatima" has become the foundation bitch of my Griffons.
She was also my first International & Nordic
Champion, (Intuch & Norduch).
I have built my griffonbreeding mainly on dogs and by
Gunn-Ell Sehlstedt, kennel Walliants in Härnösand.
From Gunn-Ell, I have received many good advice and good knowledge.

In 1983 first Schipperke cameinto the family by
Alzardas Jambosia "Raja", she became Swedish and Norwegian
Champion (Ch & Nuch).

In 1987 I imported 2 Schipperkes from England.
A male Radash Jumping Jack "Flash
and one female Franhowil Sweet Caroline "Lisa".
It is from these two English kennels I have built my Schipperk breeding.
It has so far been six imports from the English kennels.
*CH Radash Jumping Jack Flash
*CH Radash Devil May Care At Hatspar
*CH Franhowil Sweet Caroline
*CH Franhowil Dick Dastardly
*CH Franhowil Megan
*CH WW-98Franhowil Dotty Dora

I have so much to thank
Gunn-Ell Sehlstedt, kennel Walliant, Mrs. Rosy Archer, kennel Radash
Mr Frank Howard-Williams, Mr Dave & Margaret Short, kennel Franhowil for.


2020
Currently I have 4 griffons living with me at the moment
In age between 1 to 8 years of age

All my homeliving Griffon over 1 year
is free from patella luxation, and checked for PRA and Cataracts
I breed 1-2 litters per year.

I do not breed Schipperke anymore, but still love this breed.